Elon Musk กล่าวว่า ‘กลุ่มคนจำนวนมากอาจจะตาย’ ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคาร

Elon Muskได้ยอมรับว่า “พวงของคนอาจจะตาย” ในการแข่งขันที่จะได้รับไปยังดาวอังคาร ผู้บุกเบิกSpaceXทำการทำนายอย่างไร้เหตุผลในขณะที่เขาหัวเราะเยาะว่าภารกิจบนดาวอังคารที่เขาวางแผนไว้นั้นถูกมองว่าเป็น “ทางหนีสำหรับคนรวย”

Read More